Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thái Nguyên ngày càng phát triển vững mạnh
Cập nhật ngày: 30/07/2019 14:39 (GMT +7)
 Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm 2018 cho 67 cá nhân xuất sắc (ảnh Huy Toản)
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm 2018 cho 67 cá nhân xuất sắc (ảnh Huy Toản)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố chính thức tròn nửa thế kỷ. 50 năm qua, soi rọi vào quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những lời nhắn nhủ của Người trước lúc đi xa vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.

Người gần trọn cuộc đời giảng dạy, nghiên cứu, biên soạn lịch sử - thầy giáo Nguyễn Xuân Minh (nguyên Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên) khi nói về bản Di chúc đã rất xúc động: Tinh thần thẳm sâu trong Di chúc là Người khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Người cũng nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo