Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Thực hiện đồng bộ những giải pháp mang tính khả thi cao
Cập nhật ngày: 22/07/2019 11:12 (GMT +7)
 Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII.
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. TNĐT đăng toàn văn bài phát biểu này.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức sau sự thành công của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTW) khóa XII; kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Hội nghị lần thứ 10, BCHTW Đảng khóa XII đã bàn về Đề cương dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nghe Báo cáo và cho ý kiến về một số công tác quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW 9 đến Hội nghị TW 10; nghe kết quả về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2018. Cũng sau Hội nghị này, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tiếp theo đó đến ngày 21/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 146-KH/TU để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện...

Về Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 146 lần này, chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện tương tự như Chỉ thị số 36 của nhiệm kỳ trước nhưng có khác hơn một số điều, một số vấn đề cần lưu ý: Một là nội dung về quyết định về thời gian họp, trình tự, thủ tục, lộ trình và thời gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Hai là thể hiện rất rõ cách thức và phương pháp để xác định độ tuổi tái cử. Ba là phấn đấu từ nay đến năm 2025, thực hiện Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương...

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 7 luật và 2 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Quốc hội đã xem xét Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2018 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2019. Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thời gian 2,5 ngày về 4 nhóm nội dung liên quan tới các lĩnh vực an ninh trật tự - văn hóa, thể thao và du lịch - xây dựng - giao thông vận tải, và đã có 230 lượt đại biểu nêu câu hỏi và tranh luận. Kết quả chất vấn và trả lời chất vấn đã được cử tri cả nước đánh giá cao về tính dân chủ, thẳng thắn, ngắn gọn và chất lượng. Các bộ, ngành cũng đã ghi nhận, giải trình, tiếp thu mang tính cầu thị và tích cực. Quốc hội cũng đã xem xét thông qua một số nội dung về phân bổ nguồn vốn, trong đó phân bổ cho tỉnh Thái Nguyên hơn 3,2 nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH.

Kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vừa qua cũng đã đánh giá về những bối cảnh của tình hình, mặc dù có những khó khăn thách thức, phức tạp và đan xen, hậu quả mang tính tiềm ẩn và khó lường, nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết quả 6 tháng đầu năm 2019 đã khẳng định:

Đảng bộ, chính quyền, dân tộc, tôn giáo và cả hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh cơ bản đoàn kết. Kinh tế tiếp tục trên đà tăng trưởng đạt 8,28%. Tổng thu ngân sách trong cân đối đạt trên 7.570 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới dự kiến đến hết năm 2019 đạt trên 100% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra (vượt mục tiêu về đích trước 1 năm). Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chăm lo, củng cố và kiện toàn. Các chính sách xã hội và các hoạt động về an sinh được quan tâm, đảm bảo. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều đổi mới, lòng tin của nhân dân với Đảng được nhân lên.

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh và của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc nghiên cứu chuyên sâu, quyết sách những chủ trương đúng đắn và kịp thời, ban hành những văn bản về cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi hiệu lực và hiệu quả, hiệu lực; đồng thời đã không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND.

Chương trình của kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII lần này, thời gian dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Các đại biểu sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến về 38 báo cáo, tờ trình và 28 dự thảo về nghị quyết. Đây là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiều cơ chế chính sách, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và kiện toàn nhân sự HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Về chương trình, định hướng của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo theo quy chế và đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến.

Tại kỳ họp, tôi xin phát biểu thêm một số nội dung mang tính gợi mở, mong các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận và quyết định theo thẩm quyền: Đối với các loại báo cáo có nội dung liên quan đến kết quả và thẩm định kết quả, cần coi trọng tính sát thực của tình hình, số liệu chứng minh trong quá trình thực hiện; đánh giá sát về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Các biện pháp, giải pháp phải mang tính khả thi, hiệu quả thiết thực theo đúng mục tiêu đã định. Trong đó cần quan tâm sâu hơn đến báo cáo 6 tháng về KT-XH và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước. Đây là nhiệm vụ không những quan trọng mà còn mang tính nhạy cảm, nước rút của những năm cuối nhiệm kỳ.

Với những quy định về chính sách, chúng ta cần coi trọng đến tính sát thực của tình hình, những quy định đó xét về tính toàn diện, tính phù hợp, tính cần thiết và tính khả thi, tính hiệu quả có gì cần làm rõ hoặc thêm, bớt. Việc nhập đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chí theo quy định cần coi trọng về tính căn cứ, tính phù hợp giữa lý luận và thực tế, có lộ trình, trình tự chặt chẽ theo các bước; chú ý về tính thống nhất trong nhận thức và tính đồng thuận trong nhân dân sở tại; không chần chừ, nhưng cũng không nóng vội, không ồ ạt; khi quyết định chủ trương phải mang tính khả thi, hiệu quả và ổn định.

Việc xem xét để quyết định chủ trương về các dự án, đề án, chúng ta cần coi trọng hơn đến tính sát thực của sự cần thiết và mục tiêu hướng tới, tính căn cứ, các điều kiện cần và đủ, tính khả thi và hiệu quả. Đối với các thông báo, báo cáo kết quả về những nội dung có liên quan đến chức năng kiểm tra giám sát của cơ quan dân cử, chúng ta cần quan tâm hơn đến diễn biến của tình hình, kết quả so sánh về tính hợp pháp, tính đồng thuận của nhân dân hoặc những ý kiến trái chiều mà đại biểu quan tâm.

Xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, đây là những nội dung có tác động trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển KT-XH và đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu cần nghiên cứu, phân tích, thảo luận kỹ hơn và thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, tiêu chí, quy trình, quy định, về vốn, nguồn vốn và những giải pháp thiết thực, hiệu quả để HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn, phù hợp; đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau khi được ban hành.

Về công tác quy trình nhân sự miễn nhiệm, kiện toàn bầu bổ sung, đây là nội dung quan trọng, cần phải được cân nhắc kỹ, mang tính kế thừa và phát triển, thực hiện đúng quy trình, quy định. Về nội dung này, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến, HĐND tỉnh kỳ này tiếp tục thực hiện theo quy trình, quy định tiếp theo.

Đại hội Đảng nhiệm kỳ các cấp đang đến gần, vấn đề đặt ra là phải có một cách nhìn toàn diện hơn về chặng đường đã qua và chặng đường còn lại. Những điểm mạnh, điểm yếu, những việc đã làm được và những việc chưa làm được; thẳng thắn nhìn nhận về những nguyên nhân khách quan và chủ quan, để có những chủ trương, biện pháp, giải pháp khoa học hơn, sát thực hơn, tính khả thi cao, quyết tâm chính trị đồng bộ, quyết liệt, thì hiệu quả sẽ thiết thực hơn.

Chính vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ vào những chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo chức trách, nhiệm vụ của tổ chức và nhân dân giao cho. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực thực hiện tốt những chủ trương của TW, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Trong đó nhấn mạnh đến công tác dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện về văn kiện và nhân sự phục vụ Đại hội. Sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020 theo quy định. Đẩy mạnh các hoạt động về sắp xếp về tổ chức bộ máy và biên chế theo đúng lộ trình đã đề ra.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, quản lý quy hoạch, phải đảm bảo thận trọng khi điều chỉnh. Sử dụng có hiệu quả đối với nguồn vốn đầu tư công đã được Quốc hội phân bổ cho tỉnh trong thời gian qua. Chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các dự án, nhất là đối với các dự án lớn có tính lan tỏa cao được lựa chọn là công trình điểm để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các các dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi, và tiếp tục xem xét đối với các dự án có vi phạm đến mức cần thiết phải thu hồi. Thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra và giám sát; đẩy mạnh các hoạt động về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và các hoạt động về thi đua ái quốc trong các tầng lớp nhân dân. Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bức xúc mà nhân dân, cán bộ quan tâm.  

Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt về chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, các hộ nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi; đặc biệt là phải tích cực khống chế cho được sự lây lan của bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đối với 13 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh - quốc phòng. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc tại tỉnh Luông Pha Bang (Lào) thực sự thiết thực, hiệu quả. Đồng thời sớm nghiên cứu đề xuất việc xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), và giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Udon Thani (Thái Lan).

Tại kỳ họp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhiều hơn nữa....

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 như sau:
Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4996/UBND-CNN về thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi và triển khai tái đàn sau dịch.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ" Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 98/Tháng 12 năm 2019-Báo Hằng tháng

Đầu đông, thời tiết mới se se lạnh, những bông hoa cúc họa mi đua nhau nở, nhưng nó cũng tàn rất nhanh, chỉ khoảng 2-3 tuần là hết. Mỗi năm chỉ một mùa duy nhất có cúc họa mi nở nên người ta thường tận dụng cơ hội, dành ra một chút thời gian để đến thưởng thức hương thơm thoang thoảng, ngắm nhìn...

Ảnh : T.H

LIÊN KẾT WEBSITE