Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước
Cập nhật ngày: 27/04/2018 10:05 (GMT +7)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong quản lý hoạt động xây dựng và phát triển đô thị, những năm gần đây, Sở Xây dựng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo hướng trong sạch, hiệu quả và khoa học.

Nhằm nâng cao chất lượng CCHC, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy Nhà nước, lãnh đạo Sở Xây dựng xác định trước hết phải cải cách về thể chế, không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế chuyên ngành, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác và tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số quy định về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng dự án khu đô thị, khu dân cư… Đối với TTHC về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và UBND cấp huyện, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố bộ TTHC theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và theo bộ TTHC của Bộ Xây dựng.

Theo đó, khi được phê duyệt số TTHC sẽ giảm từ 53 thủ tục xuống còn 39 thủ tục, trong đó số thủ tục thực hiện tại Sở là 32 thủ tục. Công tác cải cách thể chế còn luôn được gắn với việc thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, xây dựng mới các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và UBND cấp huyện, thành, thị trên địa bàn về lĩnh vực xây dựng để phù hợp với những thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.

Ý thức được cải cách bộ máy có ý nghĩa rất lớn trong CCHC, Sở Xây dựng đã từng bước sắp xếp, bố trí lại cơ cấu tổ chức, tinh giản hóa bộ máy lãnh đạo, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị, đồng thời bố trí công việc hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức đúng trình độ, cơ cấu, theo đề án vị trí việc làm gắn với chính sách tinh giản biên chế. Đồng chí Hoàng Đức Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề then chốt trong công tác CCHC, Sở Xây dựng đã sớm hoàn thiện danh mục và khung năng lực của từng vị trí việc làm; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát việc học tập của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển cán bộ, chuyển đổi công tác, đặc biệt là cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn tận tụy với công việc, không có hiện tượng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác...

Ngoài ra, cải cách tài chính công và hiện đại nền hành chính cũng góp phần làm nên thành công trong việc CCHC. Bên cạnh việc ban hành quy chế về quản lý tài sản công; quy chế chi tiêu nội bộ, Sở còn thường xuyên rà soát các quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức khoán chi đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách cho công tác cải cách TTHC của sở; thực hiện các chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội; quyết toán tài chính, phí, lệ phí và thuế thu nhập cá nhân năm đầy đủ, kịp thời. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị theo hướng dẫn tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực tế đối với hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã thực hiện tự chủ 100% về tài chính từ cuối năm 2014. Trong thời gian tới, Lãnh đạo Sở sẽ có chỉ đạo trực tiếp đối với hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức các bước thực hiện cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Sự đồng bộ trong việc ban hành, kiểm tra, tuyên truyền chính là “chìa khóa” làm nên hiệu quả trong công tác CCHC của đơn vị. Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tập trung tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC; chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, bảo đảm thời gian. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc trách nhiệm tham mưu; trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch TTHC. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn được giao thực hiện nghiêm quy trình giải quyết công việc theo quy trình, quy định đã được ban hành, tham gia các ý kiến đóng góp tại bộ phận "Một cửa liên thông" của tỉnh về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện việc sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan sở và chỉ đạo hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiến hành cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, trên cơ sở Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Thùy Dương
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE