Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Cập nhật ngày: 27/06/2018 10:11 (GMT +7)
  Đồng chí Đào Trọng Quỳnh là báo cáo viên của Chi bộ 2, phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên là người thường xuyên truyền đạt  những mẩu chuyện về Bác Hồ đến đảng viên trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
Đồng chí Đào Trọng Quỳnh là báo cáo viên của Chi bộ 2, phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên là người thường xuyên truyền đạt những mẩu chuyện về Bác Hồ đến đảng viên trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Đảng bộ phường Phú Xá (T.P Thái Nguyên) có 689 đảng viên tổ chức theo 37 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn đẩy mạnh việc “Học tập” và “làm theo” Bác bằng việc mỗi cán bộ, đảng viên luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao ở mỗi vị trí công việc, nên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 Đồng chí Phan Hà Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Xá cho chúng tôi biết: “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xác định là nền tảng vững chắc để triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, Đảng bộ phường luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Thành ủy và Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng bộ phường luôn coi trọng công tác phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề về Học tập và làm theo Bác. Đi đôi với đó là đề ra các giải pháp thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả; quyết tâm thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác”.

Chính vì xác định rõ việc tổ chức quán triệt và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên bên cạnh việc tổ chức quán triệt tập trung tại hội trường, Đảng bộ đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, các đơn vị trường học, các ban, ngành tổ chức quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể đã triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương. Nhiều chi bộ có hình thức tuyên truyền quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo Bác với nội dung phong phú, hấp dẫn đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động ở mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Phạm Văn Nghĩa, Phó Bí thư Chi bộ 2 cho biết: “Để việc tuyên truyền những nội dung về tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh đến các đảng viên không nhàm chán, trong các cuộc sinh hoạt, Chi bộ không quán triệt những nội dung Học tập về Bác một cách khô cứng qua những bài lý thuyết suông mà thể hiện bằng những câu chuyện sinh động về Bác trong mỗi buổi sinh hoạt. Vì vậy, Chi bộ đã cử một báo cáo viên để truyền tải những câu chuyện về Bác trong 15 phút trước khi sinh hoạt chi bộ. Sau khi nghe những mẩu chuyện về Bác, nhận thức của các đảng viên trong chi bộ nâng lên rõ rệt. Mỗi đảng viên đã luôn phấn đấu và trở thành tấm gương trong mọi công việc để người dân noi theo. Sự đoàn kết gắn bó giữa các đảng viên không những được nâng lên mà còn lan tỏa đến mọi người dân. Từ đó, giúp cho cấp ủy vận động, triển khai nhiều việc của tổ dân phố thuận lợi; người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa thể thao, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng do phường, tổ dân phố phát động… 

Sau khi học các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ Đảng bộ đến các chi bộ đều đăng ký nội dung việc “làm theo” ở chi bộ mình một cách cụ thể. Ví như năm 2018, Đảng bộ phường đăng ký với nội dung  “Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong toàn Đảng bộ”. Đối với mỗi chi bộ trực thuộc đều đăng ký một nội dung “làm theo”. Chẳng hạn như: Chi bộ 1 với nội dung “Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên”; Chi bộ 2 với nội dung “Phong cách nêu gương nói đi đôi với làm”; Chi bộ 6 với nội dung “Đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt”, Chi bộ 22 và 23 có nội dung “Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”… Đồng thời, đưa nội dung Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng, đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau khi có nội dung đăng ký, Đảng bộ phường chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung học tập gắn liền với nội dung đăng ký của các chi bộ và cam kết “học tập”, “làm theo” Bác. Hàng tháng, quý có đánh giá, kiểm điểm việc làm theo Bác. Đây cũng là một trong những nội dung để phân loại tập thể, đảng viên vào dịp cuối năm. Thông qua việc Học tập và làm theo Bác đã tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Qua đó, đã tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, hành động của hầu hết cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có tinh thần phấn đấu theo các mục tiêu đã đề ra và thực hiện “làm theo” Bác chính là làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ở mỗi vị trí công tác. Từ đó, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, những vấn đề bức xúc ở cơ sở đã được đội ngũ lãnh đạo phường trực tiếp giải quyết thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với người dân; đơn thư được quan tâm giải quyết kịp thời thời theo đúng thẩm quyền nên không có kiện cáo vượt cấp. Công tác cải cách hành chính được thành phố đánh giá là một trong những đơn vị của T.P Thái Nguyên thực hiện tốt theo tiêu chuẩn IZO 9001:2015. Hoạt động của các tà đạo, tổ chức tự xưng liên quan đến mê tín dị đoan đã được ngăn chặn.

Đồng chí Phan Hà Bắc cho biết thêm: “Hiện nay, trên địa bàn phường có 2 dự án lớn đang triển khai (Dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2 và Dự án khu tái định cư đường Việt Bắc giai đoạn 2). Để hạn chế thấp nhất búc xúc, nổi cộm, phường đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thuộc diện ảnh hưởng dự án. Đồng thời, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc Học tập và làm theo Bác bằng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú; tích cực đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái. Đặc biệt chú trọng việc “làm theo”, trong đó nêu cao tính gương mẫu, nhất quán trong lời nói, việc làm, thực hành dân chủ của các đồng chí lãnh đạo người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tạo niềm tin cho mọi người làm theo”.

Huyền Nga
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 24-29oC
  • Khu vực phía Tây 23-30oC
  • Khu vực phía Nam 24-29oC
  • Khu vực phía Đông 24-29oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Âm lịch 2019 Số 87-88/Tháng 1+2 năm 2019-Báo Hằng tháng

Đúng thời khắc Giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi, tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào đón một mùa xuân mới. Hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại các điểm bắn pháo hoa với không khí vui tươi, phấn khởi chào đón một năm mới với nhiều niềm tin và ước vọng vươn lên.

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE