Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng
Cập nhật ngày: 01/02/2018 16:04

Sáng 1-2, T.P Sông Công đã tổ chức Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 88 năm xây dựng, trưởng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước.

Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước của T.P Sông Công được triển khai rộng rãi, đạt nhiều kết quả cao, với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân; công tác nêu gương cá nhân điển hình tiên tiến được đẩy mạnh, kịp thời động viên tấm gương người tốt, việc tốt; công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, việc khen thưởng quan tâm nhiều hơn đến người lao động và tập thể nhỏ, tạo sức lan tỏa trên địa bàn...

Năm 2018, T.P Sông Công tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố theo tiêu chí đô thị loại II mà trọng tâm là thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động mọi nguồn lực xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua và Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 9 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 13 cá nhân, 6 nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, lao động và sản xuất; UBND T.P Sông Công khen thưởng 78 tập thể, 240 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tặng danh hiệu “Xóm, tổ dân phố văn hóa” cho 40 xóm, tổ dân phố đạt 3 năm liên tục (2015-2017).

Vi Vân