Thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế T.X Phổ Yên
Cập nhật ngày: 19/08/2018 14:30

Thị ủy Phổ Yên vừa tổ chức công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế T.X Phổ Yên.

Theo đó, Đảng bộ Trung tâm Y tế T.X Phổ Yên bao gồm 66 đảng viên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 chi bộ đảng là Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế thị xã. Theo đánh giá, hầu hết đảng viên của Đảng bộ ở lứa tuổi trẻ, có trình độ và năng lực công tác chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế gồm 9 đồng chí; đồng chí Hoàng Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế là Bí thư Đảng bộ.

Việc sáp nhập 2 Chi bộ Trung tâm Y tế và Bệnh viên Đa khoa trở thành một tổ chức cơ sở Đảng thống nhất trực thuộc Thị ủy Phổ Yên có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với lĩnh vực y tế trên địa bàn. Đồng thời giúp tinh giản đầu mối tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

 

Nhị Hà