Hoạt động đào tạo nghề có chương trình GDTX bậc THPT tại Trường Cao đẳng nghề số 1 (Bộ Quốc phòng) mỗi năm thu hút từ 300-400 học sinh theo học, góp phần nâng cao trình độ văn hóa, mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người theo học.
Hoạt động đào tạo nghề có chương trình GDTX bậc THPT tại Trường Cao đẳng nghề số 1 (Bộ Quốc phòng) mỗi năm thu hút từ 300-400 học sinh theo học, góp phần nâng cao trình độ văn hóa, mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người theo học.

Ngày 14-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Năm học 2018-2019, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên có vai trò quan trọng góp phần định hướng nghề nghiệp, mở rộng môi trường phát triển xã hội học tập để tiếp tục nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân, trong đó vai trò của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX), trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) có vai trò là nòng cốt.

Đánh giá kết quả hoạt động năm học 2017-2018, hoạt động dạy và học của các đơn vị thuộc khối giáo dục thường xuyên toàn tỉnh đã duy trì ổn định quy mô và hình thức tổ chức. Toàn tỉnh đã có trên 7.300 học sinh học tập tại các TTGDNN-GDTX và các trường cao đẳng, trung cấp có chương trình GDTX bậc THPT, trong đó có trên 2.000 học sinh học tại TTGDNN-GDTX và trên 5.300 học sinh theo học tại các trường cao đẳng, trung cấp.

Hoạt động tại các TTHTCĐ đã phát huy hiệu quả cơ sở vật chất cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với ngành Giáo dục, thu hút ngày càng đông người dân đến đăng ký học tập theo các chuyên đề và nhu cầu xã hội. Trong năm học vừa qua, các trung tâm đã thu hút được gần 140 nghìn lượt người tham gia học tập.

Hoạt động quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn toàn tỉnh cũng được ngành quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hiện Sở GD&ĐT đã cấp phép và quản lý 28 trung tâm ngoại ngữ, tin học, thu hút trên 2.800 học viên theo học, trong đó có 21 giáo viên nước ngoài đủ điều kiện dạy học tại 9 trung tâm.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 đối với gáo dục thường xuyên được xác định: Cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình để thu hút học viên và đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập. Trong đó, các TTGDNN-GDTX cần tổ chức lại hoạt động theo 3 hướng: Dạy chương trình phổ thông; hướng nghiệp dạy nghề; dạy văn hóa và chuyên đề bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và người lao động… Để đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT, các đơn vị cũng cần tập trung tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, đa dạng hóa các chương trình, nội dung dạy học, chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, giáo dục khởi nghiệp đáp ứng mọi đối tượng người học.

Trinh An