Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thông báo:

1. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái có nhu cầu vận chuyển 461.500 kg gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Bắc Kạn 3 tháng cuối học kỳ I năm học 2018 -2019;

2. Thời gian vận chuyển trong tháng 11 năm 2018;

3. Giá cước vận tải: Tham khảo giá cước vận chuyển của địa phương.

Kính mời các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có đủ năng lực vận chuyển đến đăng ký tham gia chào giá trong các ngày: 23/11; 24/11 và 25/11/2018.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái. Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208. 3852097; Pax: 0208.3852097.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái