Chiều 10-1, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tổng kết công tác chính quyền, công tác công đoàn năm 2018; trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh.

Năm 2018, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc  tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh; chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương... Qua đánh giá phân loại, có 5 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 3 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 22 đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 73 đồng chí “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đề ra kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu…

Trước đó, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Ngô Thượng Quế, sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, chúc mừng đồng chí Ngô Thượng Quế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một đảng viên trong suốt 30 năm qua, đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục phấn đấu, cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Chiều cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; tổng kết công tác chính quyền, công tác đoàn năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu xử lý trên 30.900 văn bản (tăng 3,5% so với năm 2017); tham mưu ban hành trên 10.500 văn bản đi (giảm 2,7% so với năm 2017); các văn bản đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình, đúng pháp luật…

Thu Huyền