Hiện nay, trên một số diện tích chè của huyện Đồng Hỷ đã phát sinh sâu bệnh và gây hại ở mức độ nhẹ, với tổng diện tích khoảng 100ha.

Theo đánh giá của các phòng chuyên môn huyện, do nền nhiệt xuống thấp, độ ẩm cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước nên tình trạng sâu bệnh hại phát sinh với mức độ lớn hơn, cần có biện pháp phòng trừ, tránh lây lan diện rộng. Các loại sâu bệnh hại chủ yếu, gồm: Rầy xanh (mức độ hại trung bình 5%, nơi cao là 10%), bọ cánh tơ (mức độ hại là 2%, nơi cao là 5%), bệnh phồng lá (mức độ hại là 8%, nơi cao là 20%), bọ xít muỗi (mức độ hại trung bình là 4,5%, nơi cao là 10%).

Để chủ động phòng sâu bệnh hại trên cây chè, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã hướng dẫn bà con thường xuyên theo dõi nương chè. Đồng thời khuyến cáo bà con nếu búp chè gần đủ tiêu chuẩn thì hái chạy, chỉ xử lý bằng thuốc hóa học khi sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ mà chè chưa đến lứa thu hoạch... 

Chung An