Học sinh các Trường THPT trên địa bàn T.P Thái Nguyên đến Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tìm hiểu về công ác tuyển sinh thông qua quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
Học sinh các Trường THPT trên địa bàn T.P Thái Nguyên đến Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tìm hiểu về công ác tuyển sinh thông qua quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Căn cứ Quy chế và hướng dẫn về tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh quyết định tổ chức 31 điểm thi gồm toàn bộ các trường THPT trên địa bàn tỉnh, Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Văn hóa I (Bộ Công an). Riêng đối với thi sinh tự do trên địa bàn T.P Thái Nguyên sẽ tập trung thi tại Điểm thi Trường THPT Gang Thép.

Các điểm thi: THPT Chuyên Thái Nguyên được bố trí thêm cho thí sinh thuộc diện quân nhân tại ngũ trên địa bàn T.P Thái Nguyên, thí sinh Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ Thuật Việt Bắc và thí sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của T.P Thái Nguyên; điểm thi THPT Ngô Quyền bố trí thêm cho thí sinh thuộc Trường Cao đẳng nghề - Bộ Quốc phòng; điểm thi THPT Chu Văn An bố trí thêm cho thí sinh Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên; Điểm thi THPT Dương Tự Minh bố trí thêm cho thí sinh là lực lương công an nghĩa vụ và thí sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên; điểm thi THPT Lương Ngọc Quyến bố trí thêm cho thí sinh Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên; điểm thi Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên bố trí thêm cho thí sinh Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch; điểm thi THPT Thái Nguyên bố trí thêm cho thí sinh Trường THPT Đào Duy Từ.

Đối với các điểm thi được tổ chức tại các trường THPT các địa phương (huyện, thành phố, thị xã) sẽ tổ chức thi cho cả thí sinh THPT, thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do tại địa phương đó. Theo đăng ký, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn dự kiến có trên 15.000 thí sinh dự thi. Hiện nay các điểm thi và các trường có học sinh dự thi đang cập nhập dữ liệu và thu nhận phiếu đăng ký dự thi của thí sinh.

Trinh An