Lãnh đạo Thị trấn Đu (Phú Lương) trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.
Lãnh đạo Thị trấn Đu (Phú Lương) trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng 26-5, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) thị trấn Đu (Phú Lương) tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN thị trấn Đu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thị trấn có những bước đổi mới và phát triển, hoàn thành các mục tiêu, chương trình và nhiệm vụ đề ra. Có thể kể đến như: Trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội đã tổ chức được 22 buổi tuyên truyền có lồng ghép nội dung phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”; trên 300 lượt cán bộ, hội viên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức được 5 hội thi, 5 chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, thanh niên; 100% hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội… Trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, hằng năm, Hội đều cử cán bộ tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở; duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ; phát triển được 100 hội viên mới; giới thiệu gần 100 Đoàn viên ưu tú để tổ chức xem xét, kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam…

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu “Thanh niên thị trấn Đu xung kích, bản lĩnh, sáng tạo, chung sức xây dựng đô thị văn minh”, Hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là: Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng ít nhất 3 mô hình phát triển kinh tế; mỗi năm tổ chức một hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; kết nạp được 12 hội viên trở lên/năm; xây dựng được ít nhất 1 công trình thanh niên…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thị trấn Đu nhiệm kỳ 2019-2024.

Phan Trang