Tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng cơ bản
Cập nhật ngày: 12/02/2020 16:45
Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Trung tâm hành chính mới của huyện Đồng Hỷ ở xã Hóa Thượng đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống điện, đường giao thông.
Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Trung tâm hành chính mới của huyện Đồng Hỷ ở xã Hóa Thượng đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống điện, đường giao thông.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2019, huyện Đồng Hỷ đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng mới và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, công trình thi công liên năm, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là dự án xây dựng Trung tâm hành chính mới của huyện và các dự án giao thông, như: Tuyến đường liên xã Khe Mo - Sông Cầu; tuyến đường ĐT269 - Mỏ Sắt, Bãi Vàng, xã Hợp Tiến; tuyến đường từ xóm Tân Thịnh, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) đi xóm Hạ Sơn, xã Thần Sa (Võ Nhai)... Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai tích cực góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, năm 2020, huyện Đồng Hỷ xác định cần tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là hạ tầng giao thông - xây dựng, tạo sự kết nối thuận lợi về giao thông giữa các vùng, miền trong huyện với Trung tâm hành chính mới. Đồng thời, tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; tăng cường phối hợp, thu hút nhà đầu tư có năng lực để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính mới của huyện theo hình thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BT; hoàn thành xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị loại V, là thị trấn trung tâm huyện…

Nam Hà