Người chăn nuôi được khuyến cáo cho vật nuôi ăn, uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung thêm các loại vitamin tổng hợp để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.
Người chăn nuôi được khuyến cáo cho vật nuôi ăn, uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung thêm các loại vitamin tổng hợp để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Huyện Phú Bình có 255 trang trại chăn nuôi, trong đó có 120 trang trại chăn nuôi gia cầm, 87 trang trại chăn nuôi lợn, 1 trang trại chăn nuôi thủy sản, còn lại là trang trại chăn nuôi tổng hợp. Hiện tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện khoảng 3,1-3,5 triệu con; đàn lợn trên 100.000 con; đàn trâu, bò 25.000-26.000 con…

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hiện nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình đang triển khai tới các xã, thị trấn trong huyện đăng ký số lượng vắc-xin tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, phấn đấu triển khai công tác tiêm vào cuối tháng 2 này (sớm hơn 1-2 tháng so với kế hoạch hằng năm).

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Phú Bình đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn phòng chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và kế hoạch phun khử trùng. Huyện đã lập 1 chốt kiểm dịch động vật và phun thuốc khử trùng tại khu vực cầu Ca, xã Kha Sơn; triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, cấp 700 lít hóa chất khử trùng cho các địa phương và tổ chức phun tại các chợ và vùng chăn nuôi trọng điểm. Đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, cán bộ thú y các xã, thị trấn hướng dẫn, khuyến cáo hộ dân chủ động khử trùng chuồng trại định kỳ bằng hóa chất, vôi bột; các trang trại lớn chủ động tiêm vắc xin phòng chống bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là vắc-xin cúm gia cầm, lở mồm long móng… 

Ngọc Ánh