Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa bằng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đại hội Đảng các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện là Đảng bộ huyện Phú Bình và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy đã chọn 15 tổ chức cơ sở Đảng để tổ chức đại hội điểm. Tính đến thời điểm ngày 11/2/2020, các huyện, thành, thị ủy đã tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 tại 1.725 chi bộ trên tổng số 4.130 chi bộ, đạt 41,8%; các đơn vị đại hội điểm đã chỉ đạo hoàn thành 100% đại hội các chi bộ trực thuộc. Hiện nay, các địa phương đang tích cực chỉ đạo, đảm bảo việc tổ chức đại hội chi bộ toàn tỉnh hoàn thành trong tháng 3/2020.

Thúy Hằng